image image image
Moderná architektúra Platné územné rozhodnutie na umiestnenie stavby umožňuje na pozemku polyfunkčný objekt s dvomi samostatnými nadzemnými objektmi A a B, ktoré sú prepojené v podzemných podlažiach garážami.
Projekt v centre Bratislavy Predmetom ponuky je predaj stavebného pozemku spolu s platným územným rozhodnutím na polyfunkčný objekt. Pozemok sa nachádza v Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ohraničený ulicami Šancová a Ľadová. Lokalita je výborne dopravne dostupná, v tesnej blízkosti sa nachádza Račianske Mýto.
Výhodná lokalita Pozemok sa nachádza v katastrálnom území Bratislava – Staré mesto. Celková jeho plocha je 1044 m2. Pozemok je prístupný z južnej strany zo Šancovej ulice a zo severozápadnej strany z Ľadovej ulice, na pozemku sa nachádzajú všetky inžinierske siete. Z ostatných dvoch strán je obklopený susednými súkromnými parcelami a objektmi. Terén smerom ku Šancovej klesá.

Projekt Šancová

Predmetom ponuky je predaj stavebného pozemku spolu s platným územným rozhodnutím na polyfunkčný objekt.  Pozemok sa nachádza v Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ohraničený ulicami Šancová a Ľadová. Lokalita je výborne dopravne dostupná, v tesnej blízkosti sa nachádza Račianske Mýto.

Obytno–Administratívny Komplex Šancová

Pozemok sa nachádza v katastrálnom území Bratislava – Staré mesto. Celková jeho plocha je 1044 m2. Pozemok je prístupný z južnej strany zo Šancovej ulice a zo severozápadnej strany z Ľadovej ulice, na pozemku sa nachádzajú všetky inžinierske siete. Z ostatných dvoch strán je obklopený susednými súkromnými parcelami a objektmi. Terén smerom ku Šancovej klesá.
Architektúra polyfunkčného objektu má atraktívny moderný výraz, a svojim vzhľadom vhodne dopĺňa jestvujúcu zástavbu živej mestskej triedy i nadväzujúcej kľudovej relaxačnej zóny blízkeho parku

Súčasný stav

Zo strany Ľadovej stojí jestvujúci 4-podlažný administratívny objekt so zastavanou plochou 96,00 m2. K nemu sa zo zadnej strany pripája jednopodlažná prístavba so zastavanou plochou 179,00 m2, ktorá slúži na administratívne účely a v časti sa v súčasnosti nachádza dvojizbový byt. Nezastavaná časť pozemku je orientovaná do Šancovej ulice. V súčasnosti sa využíva na parkovanie. Jestvujúci objekt prístupný z Ľadovej ulice je po nedávnej rekonštrukcií. V súčasnosti sa využíva pre účely administratívy. Každé z troch nadzemných podlaží, s plochou mimo schodiska 63,21 m2, má samostatný prístup zo schodiska a vybudované vlastné hygienické zariadenia, takže je ho možné využívať nezávisle od ostatných podlaží. Suterén objektu je určený pre sklady a technické vybavenie. V klesajúcom teréne je napojený na prístavbu s plochou 179,00 m2, v ktorej je umiestnená zasadačka, ďalšie administratívne priestory a dvojizbový byt s plochou 56,80 m2.

Popis objektu podľa platného územného rozhodnutia

Platné územné rozhodnutie na umiestnenie stavby umožňuje na pozemku polyfunkčný objekt s dvomi samostatnými nadzemnými objektmi A a B, ktoré sú prepojené v podzemných podlažiach garážami.

Objekt A zo strany Ľadovej ulice

V objekte A zo strany Ľadovej ulice sa nachádzajú na 1. až 4. nadzemnom podlaží prenajímateľné priestory administratívy, obchodu a služieb o výmere 603 m2.

Objekt B zo strany Šancovej ulice

Objekt B zo strany Šancovej ulice sa svojím pôdorysom prispôsobuje atypickému tvaru pozemku. Je osadený pozdĺž južnej hranice parcely. Má lichobežníkový tvar, ktorého jedna strana kopíruje uličnú čiaru Šancovej. Navrhovaný objekt je 7 podlažný. Výškovo korešponduje so susediacimi objektmi na západnej strane Šancovej ulice. Posledné podlažie je voči uličnej fasáde mierne zapustené, zastrešené plochou strechou, prekrývajúcou čiastočne aj terasy s výhľadom orientované smerom do ulice a do dvora. Na uličnej aj dvorovej fasáde sú umiestnené balkóny. Navrhované využitie 1. až 4. nadzemného podlažia objektu B je určené pre prenajímateľné apartmány s celkovou výmerou cca 809 m2. Na 5. – 7. nadzemnom podlaží sú navrhované samostatné bytové jednotky s výmerou cca 628 m2.

Garážové státie

Schválené dopravné riešenie predpokladá realizáciu 42 parkovacích miest v hromadných garážach umiestnených pod objektmi A a B a voľnou plochou medzi nimi. Dopravné pripojenie je riešené vjazdom a výjazdom z Ľadovej ulice. Hromadné garáže sú umiestnené v dvoch podlažiach 1. PP a 2. PP po 21 parkovacích miest umiestnených na každom podlaží. Prístup do týchto podlaží je navrhnutý pomocou auto výťahu.
Sumarizácia plôch v projekte

OBJEKT A Občianska vybavenosť Bývanie
1. – 4. nadzemné podlažie – obchod, služby, administratíva 603 m2 -
OBJEKT B
1. nadzemné podlažie – obchod, služby 131 m2 -
2. – 4. nadzemné podlažie – prenajímateľné apartmány (12 ks) 809 m2 -
5. – 7. nadzemné podlažie – bytové priestory (10 ks) - 628 m2
GARÁŽE
1. – 2. podzemné podlažie 42 státí